Az Elme

Az Elme, gyakorlatilag Ő a kulcs. Amennyiben az emberek nem képesek irányítani, abban az esetben egy olyan paradoxon történik, hogy még csak önfejűnek sem nevezhetjük, hisz képtelen a fizikai test tervszerű működtetésére. Ehhez pedig a materialista felfogás szerint szükség van a fejre. Be kell látnunk, hogy bár az Ő jelzővel illetem, - az elmét - képtelen a konstruktőr nélküli működésre. Ez a csodálatos eszköz a céltudatos, összerendezett irányítás nélkül egy leépítő folyamatot kezdeményez. Teszi ezt mindazért, mert nincs birtokában a test használati terve. Gyakorlatilag nem ismeri az ok-okozati összefüggéseket. Be kell hát látnunk, hogy ezeknek hiányában egy önpusztító folyamatot végez. Mondhatom, hogy ön és közveszélyessé válik.

Ezért hát ki kell jelenteni, hogy az elme kiművelése a kulcs az emberiségre váró pozitív és negatív folyamatok összességéhez. Az elmét meg kell tanulni uralni. Az elme az az eszköz, amelynek segítségével tájékozódni lehet a külső és belső világok irányába. Meg kel tanulni egy nem anyagi világban való működést. Ugyanakkor szembesülni kell egy általunk halálnak nevezett, elkerülhetetlen eseménnyel. Rendelkezünk egy olyan érzékeléssel is, melyet intuíciónak nevezünk.

Az emberiség ma elért egy bizonyos szintet, ahonnan tovább kellene lépni, de az átlépéssel nem tud mit kezdeni. Mármint egy olyan magasabb szintre, ahová ebbe a durva fizikai testbe nem lehet belépni. Egész egyszerűen azért, mert ennek a nevezzük csak ruhának, mármint a fizikai testet, annak rezgésszáma miatt képtelenség. Olyan ez, mintha valakitől azt várnánk, hogy egy kristálygömbbe zárva a víz felszínén ússzon. Azt hiszem ez elég képtelenség. Az embernek mindig előre kell mennie.

Az ezotéria és a spiritualitás valamint néhány egyház megadja az irányt, hogy merre is menjenek de eddig úgy látszik süket fülekre találtak. Tudomásul kell vennünk, hogy a mára előre kiszámított statikus és kikristályosodott dolgok darabokra hullanak. Nem lenne baj azt is észrevenni, hogy ahol a növekedés megáll, törvényszerű a hanyatlás bekövetkezte. Vegyük észre, hogy ez a mai világ ebben a formában képtelen a továbbfejlődésre. Hiányzik a lépcsőfok a további fejlődéshez? Nem, erről szó sincs. Pusztán arról van szó, hogy az embereket túlságosan elbutították. Egyszerűen félnek a számukra új dolgoktól. Túl sokra értékelik az anyagi világot és ahhoz görcsösen ragaszkodnak. El kellene végre engedni. Ehhez azonban az iskolában új tantárgyat kellene bevezetni. Nevezetesen egy olyant, ahol megtanítanák a gyerekeket a lélek valós természetének értéken kezelésére. Természetesen nem hallgatom el még itt sem, hogy kinyilatkozzam azt a tényt, miszerint az emberi test legfelsőbb irányítója a lélek. Nevezetesen igazából az ember az és nem az a test, amit megpróbál irányítani, megjegyzem jó esetben is felemás sikerrel. Ez lenne egyúttal a kulcs az emberiség igaz működéséhez. Azért mondom, hogy lenne, mert nem meri felvállalni. Ezt az egyszerű dolgot eddig képtelenek voltak a fenn álló oktatási rendszerek megtanítani. Véleményem szerint a világ jobb lett volna, ha az ember tartotta volna a vele hozott becsületességet, nyíltságot és szeretetet. A mindenkiben benne levő szeretetet nem félteni és magába tartani kellett volna, hanem kiárasztani. Ez által biztos, hogy mára már egy sokkal érettebb emberiség élne ezen a bolygón. Azonban ezt a lépést mindenki elkezdheti akár ebben a pillanatban is. Amikor pedig ezt képes lesz megtenni, akkor az ő ÉLETÉBEN bekövetkezik egy olyan új korszak kezdete, amiről eddig csak álmodott. Véleményem szerint egy próbát mindenkinek meg kell, hogy érjen. Azonban azt is megmondom, hogy a külvilág felől ne várja azt amit ad. A külvilág ehhez éretlen. Miért is? Mert megtanították félni.

Az oktatás célja az elme kontrollja lesz. és nem a jelenlegi memorizálást, valamint a külső impulzusokra való túlhangsúlyozás lesz. Az elme kontrollja viszont egy újfajta, a belső felismeréshez való felismerést fogja eredményezni. Ez a későbbiekben egy rendkívül gyors reagálású és érzékenységű embertípust eredményez. Ámbár ez nem is új, hanem az eredeti ember lesz. Olyan, mint amilyen volt valamikor. És ez, a Lélek által vezérelt embertípus lesz majd az uralkodó embertípus. Gyakorlatilag semmi mást nem fogunk tenni, mint érvényesülni engedjük a Léleknek a megnyilvánulási vágyát. Ebbe, nekünk a Kárpát-medencében élő népközösségnek lesz a legnagyobb szerepe. Hogy pontosabban fogalmazzak, a Kárpát medencében élő magyaroknak. Miért is? Hát egész egyszerűen azért, mert mindig is ez a népközösség volt az, aki ezt az irányvonalat vitte.. Figyeljük csak meg, hogy igazából kik is a nagy világvallások alapítói. Az összes igazi vallás Keletről származik. Igaz, mára már sikeresen elfelejttették azt, hogy Sri Krsna, Zarathustra, Buddha, és Jézus honnan jöttek. Ezek azok a lények, akik kibontakoztatták az emberiségben az igazi istentudatot. Ők vezették az emberiséget a spirituális felismerés ösvényére. Életük külső ezoterikus eredménye a nagy, szervezett vallások rendszere. Még abban az esetben is ha azok nagy torzulásokat szenvedtek. E torzulások az emberi gyengeségek és félelmek miatt következhettek be. A nagy problémákat e mellett még az is tetőzte, hogy a nagy embertömegek kimaradtak az oktatásokból.

Amennyiben az emberiségnek van még lehetősége a megmenekülésre, abban az esetben azt ezek a fejlett spirituális emberek fogják megtenni. Egy biztos egy új nemzedék már elkezdte a tanulást. Számolni kell velük, velünk. Ez az új típusú ember olyan lesz, aki úgy testileg, szellemileg és lélekben is a tökéletes felé fog mutatni. Ma ezeknek az embereknek az alapkiképzése, tanítása van folyamatban. Ez lesz az az embertípus, amely elméjét uralni fogja és testét ennek szellemébén fogja használni. Mi képesek vagyunk arra, hogy olyan speciális oktatásban részesítsük az emberek nagy tömegét, hogy ez a világ és emberiség számára elhozza a megújulás lehetőségét. Mára a közoktatás rendszere egy ún. társadalomnak neveli az embereket. Meg kel jegyeznem azt, hogy a társadalom egy fiktív fogalom. Nincs keze, feje, lába. Nem éhes, nem szomjas, nem érez sem fájdalmat sem szeretetet. Az emberi közoktatás mégis egy ilyen valaminek neveli az embereket. Jó lenne észre venni, hogy a társadalom nem más, mint sok egymás mellet élő ember. Nem egység, hanem külön-külön álló, testet öltött lelkek.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza