Vallástörténet
Ez a tantárgy azért kapott helyet oktatási tematikánkban, mert az ezotériához ilyen, olyan módon közük van. Természetesen nem egyforma súllyal. Ez az iskola a kortalan tudományok akadémija. A vallások pedig, mint tudjuk, már az emberiség ősi korszakaiban is léteztek. Ezért aztán a mágia kereteiben folyamatosan megjelennek. Vannak, akik szeretik és vannak akik nem. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy a régi dolgok ma is élnek, működnek és hatnak. A vallástörténeti órákon foglalkozni fogunk olyan egyházak tanításaival, akik mind a mai napig fenn maradtak és olyanokkal is, amelyek ma a látszólagos elmúlás szintjén vannak. Lesznek olyan egyházi ismeretek, melyek rámutatnak arra, hogy az a bizonyos egyház milyen módon akarja működtetni az ezotériát, illetve egyáltalán van e létjogosultsága az ezotérián belül, függetlenül attól, hogy bizonyos erőket működtet.

Aztán itt fogjuk elmagyarázni azt is, hogy mennyire lehet a különböző egyházak tanításait összemosni, illetve mit okoznak ezek a cselekedetek. Azonban a döntő hangsúlyt az ún. fényvallások kapják. Ezek közé tartozik az egyiptomi, a káldeai, a mezopotámia, zoroaszteriánizmus, maniheizmus. Amikor az ember gyereke megismerkedik ezekkel, mármint működéseikkel akkor már olyan helyzetbe kerül, hogy átlát olyan dolgokat, amiről eddig fogalma sem volt. Minden egyes vallásnak egy filozófiája. Ezt ismerni kell annak, aki ténylegesen az ezotériával, a parapszichlógiával, a mágiával kíván foglalkozni.

Tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy az ezotéria egy nagyon ,,csúszós” dolog. Ki kell mondanom, hogy bármennyire is szeretnék egyesek egy amolyan kedves, sikamlós, jópofa dolognak álcázni, nem az. Sőt kifejezetten veszélyes tud lenni. Természetesen csak addig veszélyes, ameddig valakinek nincsenek megfelelő ismeretei az adott területről. Egy furcsa hasonlat ötlött fel bennem. Csak egy kérdés. Ugye nem mindegy, hogy valaki egy vizes hordón, vagy egy benzinesen gyújt tüzet. Szerintem mindenki átérzi a veszélyt. Azonban ha a hordóra rá van írva, hogy az mi, akkor a veszély már meg is szűnt. Hát ilyen egyszerű. Tehát semmi mást nem kell tenni, mint tanulni és képezni magunkat.

ÍzelÍtő a tananyagból:

A legelsők közé kell helyezni a Káld vallást, amely a Sumér területeken alakult ki. E keresztény irányvonalú vallás nem összekeverendő a judaista kereszténységgel. Ennek a vallásnak az írásos, tehát dokumentálható eredete megtalálható a Sumér Gilgames eposzban is. Suméria (sineár, így emlékezik meg róla a judeokrisztianista Biblia) Kánaán vidékénél helyezkedik el. Innen indul a tudás kiáramoltatása.

A babiloni vallás a suméroktól ered, akik jóval a szemiták előtt lakták a termékeny lapályt, (Mezopotámiát). Tehát világosan kirajzolódik az is, hogy az asszir-babiloni hagyományok is a turáni khusita-sumir tudáskincsből és istenszemléletből erednek.

Fényhitű vallásalapítók: Zarathusztra, Zoroaszter - Amikor világrajött, felnevetett, s házát pedig jótékony fény töltötte be.


Fogantatása maga is különleges volt. Lényének három darabja a mennyeken keresztül ereszkedett le a földre és ott egyesült egy Dughdov nevű tizenöt éves, a legszebb életkorban levő leány testében. Isteni karizmája, kvarja, a fény világából jött a napon, a holdon és a csillagokon át és örökké lángoló tüzet gyújtott Dughdov atyjának szívében. Amikor a lány a világra jött, a benne levő isteni karizma testét fénybe burkolta.

A csalárdságra mindig kész gonosz szellemek megrontották az emberek elméjét, hogy azt higgyék a kiáradó fény a leány boszorkányságának bizonyítéka. Dughdovot atyja eltaszította. Dughdov azonban új otthonában találkozott leendő férjével, Zoroaszter apjával Pourusaszppal. Mint már annyiszor, a fény erői ismét jóra fordították a sötét erők ármánykodásait. Zoroaszter lényének második darabja, mely leereszkedett az égből, védőszelleme, a fravasi volt. Arról a helyről érkezett, ahol a Bőkezű Hallhatatlanok laknak, az isteni hírnök, Nérjoszang és az eszményi király, Jima társaságában. A fravasi a haoma növény gyökerében érkezett és fönnakadt egy magas fa csúcsán.

A fa alatt sétáló fiatal pár, Dughdov és Pourosaszp észrevette, és Pourosaszpnak a Bőkezű Hallhatatlanok segítségével sikerült is levennie onnan, hogy feleségének adja. Így hozták a mennyei lények a földre a prófétának a gonosszal szembeszállni kész égi énjét. Zoroaszter lényének harmadik darabja, amely leereszkedett a földre, a teste (tan-gohr) volt. A vizekre és növényekre felügyelő Bőkezű Hallhatatlanok Haurvata és Ameretat langyos esőt hullattak az emberekre és a csordákra.

A többi Hallhatatlantól vezérelve Pourosaszp kihajtotta üszőket a legelőre, és bár borjút még nem hoztak a világra, az esőáztatta fűtől a tehenek tőgye megtelt tejjel. Ezt a tejet elegyítették a haoma növény levével, s ettől fogantatott Zoroaszter Dughdov méhében. Így egyesült a mennyei erők jótékony, segítő közreműködésével a próféta karizmája, lelke és teste, hogy megszülethessék Isten küldötte, aki majd leigázza a gonoszt...

Folytatás Vallástörténet órán.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza