Ezotéria csak tiszta forrásból - A harmadik szem

Az utóbbi időben valami hihetetlen módon megszaporodtak azok az emberek, akik látóknak tartják magukat. Ezek az emberek sok mindent mesélnek múltról és jelenről. Nem véletlenül írom a mesélnek szót. Nehogy valaki is arra gondoljon, a delphoi jósnők késői leszármazottai megszállták a Kárpát-medencét vagy esetleg ők inkarnálódtak ide tömegesen. Nem. Erről szó sincs. Amiről viszont szó van, az az, hogy szélhámosok szállták meg az ezoterikus területeket és hol jósnak, hol látónak kiáltják ki magukat. Teszik ezt egy-egy két-három napos jós, illetve tisztánlátó tanfolyam elvégzése után. Mindezt azért, hogy legyen egy viszonylag jól fizető állásuk. Ezek után pedig már nézzük meg ténylegesen, hogy miről is beszélek.


Sokakban felmerül a kérdés, hogy egyáltalán létezik-e ez a szerv, netán valami kitalált dolog. Jó páran arról már hallottak, hogy voltak a küklopszok, akiknek a homlokukon volt egy szem. Aztán az irodalmár a mesebeli főszereplővel ki is szúratta azt. Ez azért már valami, mondhatnánk, mert ha az irodalmi alkotásban megemlítették, akkor azt valahonnan venni kellett. Igen. Voltak ilyen emberi lények is. Ez azonban nem az a szem, amiről ma beszél a spirituális világ. Ugyan is az, ami a homlokon van, az egy csakra. Amit pedig a harmadik szemnek nevezünk, az az agyon belül található és nem más, mint a hipofizis és a tobozmirigy egysége. Ezek a mirigyek mindenkinél megtalálhatóak. Azonban az, hogy van, az még nem jelenti azt, hogy látni is képes vele a gazdatest. Ennek a szervnek a működése biztosítja a valódi látó számára a valóban képi látást, ami nem mást jelent, mint hogy a személy egy más dimenzióban történő kép üzenet lefordítására alkalmas. Itt azonban vannak törvények. Méghozzá nagyon szigorúak. Nem is beszélve arról, hogy ezzel a szervünkkel mindazokat az információkat képesek vagyunk látni, ami akár 5-10 millió évvel ezelőtt történt az anyagi világokban. Egyesek számára láthatóvá válik még a meg sem történt gondolat is. Az elmúlt időszakokban, ami még belátható időben volt, az az Atlantiszon történő események voltak. Azonban azt is tudni kell, hogy ez a földrész elpusztult. Mégpedig nem másért, mint a harmadik szem helytelen használata miatt. Ma azonban ez a veszély természetesen nem fenyegeti a világot.

Érdekes, hogy a harmadik szemmel kapcsolatban a nagy adeptusok szinte sosem hagytak hátra írásokat. A tanítványok a közvetlen közelükben sajátították el ennek a szervnek a használatát. A mestereknek biztos tudásuk volt. A tudáshoz egy valamilyen furcsa forrásból jutottak. Ennek a mibenlétéről azonban még legkedvesebb tanítványaiknak sem beszéltek. A módszer, amellyel az örök jelen törvényeiben és krónikáiban olvastak, valószínűleg velük született. Ha a világ kezdetétről és a kozmogóniáról, a mágiáról beszéltek is, az ősforrás kulcsát hűségesen megőrizték. Nyilvánvalóan tanítványaikat nem tartották képesnek azok használatára. Ezekről csak sokkal későbbi forrásokból, Indián keresztül tudtunk meg valamit. Az, hogy miben is állt ennek a mindentudás krónikájának lényege nem is oly rég, a Vízöntö-korszak előestéjén váltak ismeretessé az Akasha-krónikára vonatkozó Indiai tanítások. Ettől függetlenül az adeptusok ezután sem váltak beszédesebbé. A későbbi időszakban különböző titkos társaságok alakultak, melyek a Beszélő Fény krónikájára vonatkozó kutatások megfejtéséhez újabb és újabb technikákat fejlesztettek ki azért, hogy az Akasha-krónikában való olvasás képességét kifejlesszék. Mára azonban elérkezet az idő ahhoz, hogy közölhetővé váltak a harmadik szem felélesztésének technikái. Azonban ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy bárki, aki elkezdi a gyakorlást, oly szintre emelkedik, hogy betekintést nyerhet az Akasha-krónikába. Sokszor elmondtam már, hogy ez nem egy olyan könyvtár, ahova bárki beléphet és azonnal olvasójegyet is kap. Ahhoz, hogy valaki beléphessen egy beavatási folyamaton kell keresztül menni.

Most pedig nézzük csak meg mi is az az Akasha. Az Akasha nem más, mint az az ősanyag, amelyből a durva elemek keletkeznek. Ennek az elemnek semmilyen anyagi állaga sincs. Valóságosságát csak azon tulajdonságából lehet létezőnek venni, hogy minden tapasztalatot feljegyez és megőriz, magában raktároz. Helyesebben szólva az első a durva elemek sorában. A többi 4 pedig a föld a tűz, a víz és a levegő elem. A mágus természetesen nem az elemeket akarja uralni, lévén ő pontosan tudja miről van szó, hanem az elem elvekkel dolgozik. Az Akasha-elemben tehát minden olyan dolog megvan, ami valamikor megtörtént. Benne raktározódnak az előző civilizációk, fajok története. Ugyanúgy, mint a valamikor élt emberek egyéni cselekedetei is. Éppen ezért teljesen értelmetlen bármit is eltitkolni, hisz nem lehet. Az Akasha mindent megőriz. Az ősi keleti tanok szerint egyetlen planetáris spóra tartalmazza származása helyének egész történetét, civilizációja lényegét, tudománya, eredete és pusztulása emlékképeit. A tatwák tanában az Akashának nincs elektromos töltése. Mivel minden durva anyagi struktúra ebből az anyagból keletkezik, bátran kijelenthetjük, hogy csak egyetlen anyag van. Mivel minden egyes atomban benne van az információ, ezért hát nem kell túl messze mennünk érte. Ezek az információk benne vannak testünk minden sejtjében is. Ennek a körülménynek a felismerése az Analógia törvény, amely az egész Kozmosz alappillére és összekötő hídja. Amelyik pillanatban egy spirituális tanuló vagy bármilyen kutató ráeszmél erre, megszületik benne az ősök kozmikus öntudata s lehetővé válik számára, hogy speciális előkészületek után olvasson az Akashában.


Aki valóban spirituális ember, annak feltétlenül szükségét kell éreznie ahhoz, hogy számára fontos legyen a Kozmikus Öntudat megszerzése, ami minden régi adeptust és tanulót ösztönzött. Néhány tízezer évvel ezelőtt ez általános tulajdona volt a Földet benépesítő intelligens népeknek. Erről az időszakról és tudatállapotról beszélnek a Gilgames-eposz, az egyiptomi Izisz-Ozirisz legendák, a hindu Puránák és a többi szándékosan elleplezett ősmítosz. Itt most megjegyzem azt, hogy az emberiség elállatiasodása ma ezen adottságok elvesztésének az eredménye. Ugyanakkor a harmadik szem elsatnyulásának, csökevényes nívóra süllyedése és a nagyagy és halántéklebeny előtérbe kerülése okozta az emberi fajták látókörének beteges elszűkülését. Természetesen észre kellene venni egy folyamatot. Mégpedig azt, hogy minden negatív cselekedet egyre inkább csökkenti ennek a szervnek a látási, észlelési és információvételi képességét. Bátran ki kell mondani, hogy ez az adottság az előző inkarnációból hozott képesség. Azt is észre lehet venni, hogy vannak emberek, akik 2-3 éve még viszonylag jól láttak, mára azonban már ez a látásuk valahogy megkopott, esetleg eltűnt. Minél inkább süllyed az ember az anyagi világba, a matériába, annál inkább veszti el ezt a képességét.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza