Az aura rétegei és funkcióik

A lelket körülvevő fedőrétegek

A Védák leírásai szerint a lélek, amely eredeti természetét tekintve transzcendentális, az anyagi világba kerülve különböző burkolatokat ölt magára, amelyeket durva-, illetve finomfizikai testeknek hívunk. A Védák öt különböző burkot különböztetnek meg, melyek alapvetően mind anyagiak. A lélek az illúzió hatása alatt azonosítja magát ezekkel a burkolatokkal, holott valójában különbözik tőlük. A burkok tehát nem csak az anyagi energia különböző rétegeit jelölik, hanem a hamis azonosítás, és így a tudati fejlődés egy-egy fokozatát is. Ezek a következők:

1 . Annamaya-kósa: A kósa szó burkolatot jelent, a maya szó pedig energiát. Az „anna” szó azt jelenti, hogy gabona, vagy táplálék. Ez a réteg a durva fizikai testet jelöli, amely főként a föld, víz, tűz és levegő elemekből áll. A tudatszintek között a fizikai testtel való azonosítást jelenti. A gyermekekre ez jellemző kb. kétéves korukig. A fő kapcsolatuk a világgal a szájukon, az ízlelésen keresztül történik, ezért vesznek mindent a szájukba.

2 . Pránamaya-kosa: Ez a réteg a prána különböző módosulataiból áll. Energetikailag az aura alsó öt rétegére vonatkozik. Ezeknek a rétegeknek a fő funkciója az, hogy a fizikai test különböző elemeinek az irányítását megvalósítsák. Tudatilag a pránamaya a test adta lehetőségek kihasználását jelenti. Az ilyen tudatszinten levő emberek a fizikai mozgást, az érzékek működését tekintik a legfontosabbnak. A gyerekeknél a 2-6 éves korra jellemző.

3 . Manomaya-kósa: Ez a réteg a manasz, vagyis elme elem megnyilvánulása. Az aura ötödik rétegét alkotja. Az ilyen tudatszinten levő emberek a különböző gondolatok, meggyőződése, ideológiák világában élnek, és ezekkel azonosítják magukat. A gyerekek kb. 6-7 éves korban lépnek bele ebbe a korszakba.

4 . Vigjánamaya-kósa: Ez a réteg főként az értelem és a hamis ego elemekből áll, és az aura hetedik-nyolcadik rétegét alkotja. A legtöbb ember tudatállapota nem éri el ezt a szintet. Akinek viszont kezd megvilágosodni a tudata, az a hetedik és nyolcadik réteget elérve fokozatosan kezdi megérteni, hogy nem azonos az alsóbb rétegekkel.

5 . Ánandamaya-kósa: Ez a réteg a tudat energiájából áll, és az aura kilencedik rétegét alkotja. Aki a tudati fejlődés során eljut erre a szintre, az megvalósítja, hogy ő egy lélek és megtalálja elveszett kapcsolatát a Legfelsőbb Lélekké, Krisnával. Ebben az állapotban a lélek végtelen örömöt (ánanda) tapasztal meg.


A csakrák és az aurarétegek kapcsolata

A fenti leírásból láthattuk, hogy az energia nem csak a csakrákon keresztül áramlik az emberi testben és akörül, hanem kiterjedt energiaburkokat alkot, amelyek egymásba vannak ágyazódva. Az emberi aura tehát a fizikai testen túl hét, elletve kilenc rétegből áll. Ezek a rétegek a hét fő csakrához kapcsolódnak. Amikor hét rétegről beszélünk. Akkor a hetedikbe vesszük bele a nyolcadikat és a kilencediket is. Egyébként a hetedik réteget a s Szóma csakra, a nyolcadika a koronacsakra külső lótusza, a Szahaszrára-padma, a kilencediket pedig a belő lótusz, a Bindu-csakra irányítja.

Az első öt réteg prána különböző változataiból áll. Az első auraréteg a test szilárd elemeinek irányítását végzi, és a gyökércsakrával áll kapcsolatba. Ez a réteget ún. föld-típusú prána alkotja, amely a földelem atomjaiból és az éterből áll. Ez így folytatódik a további rétegekben víz-. Tűz, és levegő típusú pránával, majd az ötödikben a tiszta éterikus pránává.

Ahogy a lélek tudata fejlődik, aktivitása fokozatosan a magasabb aurarétegek felé koncentrálódik. Ezzel egy időben a csakrák is elkezdenek fejlődni, és a csakrák rétegei közötti háló átjárhatóvá válik. Ez egy természetes folyamat, a lelki fejlődés következménye. A csakrákat manipulálni, az éterikus hálót átszakítani nagyon veszélye és ezért szigorúan tilos!


A rétegek leírása

A következőkben a különböző aurarétegek szerkezetéről, felépítéséről és működéséről találhatunk leírásokat.

Étertest (első réteg)
Az étertest egy energiamátrix, amely mintha fénysugarak szikrázó szövetéből állna. Ebben a testen megtalálhatóak a fizikai szinten létező összes szerv és anatómiai forma mintáik, hiszen ez a réteg adja meg a fizikai test formáját. Főkét a test szilárd elemeinek működésével kapcsolatos, valamint az akarat megnyilvánulását teszi lehetővé a fizikai síkon, vagyis az idegrendszer, a cselekvő és tudásszerző érzékek működését. Kb. 1-2, 5 cm-rel terjed túl a fizikai test határain.

Érzelmi test (második réteg)
Az érzelmi test sokkal képlékenyebb, mint az étertest. Míg annak a struktúrája többé-kevésbé szilárdnak tűnik, az érzelmi test inkább folyékonyabb, képlékenyebb szubsztancia színes felhőiként jelenik meg. Működése egyrészt a folyékony szövetekre, valamint a nemzőszervekre hat, másrészt az alacsonyabb rendű, a fizikai testtel kapcsolatos érzelmeket fejezik ki, melyek sokszor inkább ösztön-mint tudatos szinten jelentkeznek, pl. fájdalom, öröm, kéj, düh, mohóság, irigység, elégedettség. Ez a réteg kb. 2, 5-7 cm-rel nyúlik túl a fizika testen.

Mentális test (harmadik réteg)
A mentális test főként sárgás színben jelenik meg, és különösen erős a test körül. Ez a test jól strukturált, és az egyén gondolati formáit tapasztalja. A gondolati alakzatokat annál jobban megformálódnak, minél többel gondolkodik az adott dolgon az illető. Bizonyos esetekben az érzelmi vagy asztrális testből kisugárzott színek, vagyis érzelmek is áttevődhetnek a gondolati mintákra. Ezek a gondolatok főként a praktikus, racionális világhoz kapcsolódnak és analitikus természetűek. A harmadik rétegnek emellett sok, köze van a szervezet hőháztartásához is. A testtől 7, 5-20 cm-re nyúlik ki.

Asztrális szint (negyedik réteg)
A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik ér, mintegy összekötő hidat képez a három alsó, inkább fizikai síkon operáló réteg, valamint a három felső, inkább pszichés síkon működő réteg között. A tisztánlátás kezdeti szakaszában inkább az alsó három réteg figyelhető meg. Ez a réteg sokkal amorfabb, mint az alatta levők. Szintén a színes prána felhőiből áll, de ezek finomabbak, inkább gázszerűek, mint a második rétegben a színei sem annyira erősek, inkább pasztellszínek, a szeretet rózsaszín fényével átitatva. A réteg fő feladata az interperszonális kapcsolatok során megnyilvánuló érzelmi kommunikáció végrehajtása, a mely olyan érzelmek, átélésében nyilvánul meg, mint a szeretet, gyűlölet, féltékenység, bizalom, törődés, együttérzés stb. A fizikai testben a légnemű anyagok és a gázcserefolyamatok működését befolyásolja. A testtől kb. 15-30-re nyúlik ki.

Éteri szint (ötödik réteg)
Ezt az éteri minták szintjének is lehet nevezni. Ez a réteg az összes alsóbb test éterikus mintáját tartalmazza, mintegy a negatív térben, kobaltként háttérben. Ennek a negatív űrnek a kitöltése adja meg az alsóbb, konkrétabb testek formáit. Az alapeleme maga az éter, vagyis az űr, amely helyet ad minden további megnyilvánulásnak és mintegy negatív mintaként a magában foglalja azok formáit és jellemzőit. Az éteri szint az akarat megnyilvánulását teszi lehetővé a magasabb, pszichés szinten és alapul szolgál a gondolkodás-érzés –akarat hármas funkcióinak leképezésére, a fizikai síkra. Fizikailag is a szervezet belső iránytó mechanizmusához kapcsolódik, amely a tudati központ utasításait végrehajtatja a fizikai testtel. A testtől kb. 30-60- cm-rel nyúlik túl.

Mennyei test (hatodik réteg)
A mennyei test nagyon magas frekvenciájú és nagyon finom energiából él, a mentális energiából. Színes fénynyalábok formájában jelenik meg, amelyek a szív- és homlokcsakrából indulnak ki minden irányban, mintha az arany és sárga fény színes kísérői lennének. Minden egyes gondolat egy újabb fénynyalábot indít el, amely szint azonnal eléri annak tárgyát, bárhol is legyen az. Ez a réteg fejezi ki a valóság magasabb, elvontabb szintjeihez kapcsolódó érzelmeinket, és közvetlen hatással van az eleme, a fantázia és az intuíció működésére. Kb. 60-85 cm-re nyúlik ki a testen túlra.

Keterikus vagy okozati test (hetedik réteg)
Ez a réteg szolgál ara, hogy jelenlegi inkarnációnk határait meg tudjuk húzni. Ezüstös-arany fonalakkal sűrűn átszőtt tojás alakú gömbre emlékeztet, és energiájának finomságához képest meglehetősen határozottan strukturált. Személyiségünk határait húzza meg, és a gondolkodás, a valóság megértésének pszichikai funkcióit tartalmazza. Ebben a rétegben találhatóak a jelen életre érvényes múltbeli karmák színes vonalai is. A testtől kb. 85-l110 cm-re terjed ki.

A kozmikus szint (nyolcadik réteg)
A nyolcadik réteg nagyon nehezen látható, szintén színes fluid-szubsztanciának tűnik, és az egyén jelen, valamint múltbeli életeinkhez fűződő ragaszkodásait, azonosításait képviseli. A legtöbb ember esetében nem terjed túl a hetedik rétegen.

A tudati szint (kilencedik réteg)
A tudat a lélek legfinomabb energiája. Ebben a rétegben az összes alsóbb réteg kristályos mintájának látszik, és teljesen átitatja az összes réteget. A legtöbb embernél általában nem terjed túl a hetedik rétegnél, ezért nehéz külön rétegként érzékelni. A lelkileg fejlett személyek hetedik, nyolcadik és főleg kilencedik aurarétege nagyon nagy mértékben megnövekedhet, méter, sőt több száz kilométer is lehet, más a magasabb színek dominálnak benne: fehér, lila, ezüst és arany.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza