Finom elemek

Az elemek funkcióinak ismertetését a legfinomabb elemmel kezdjük.


A tudat (csitta)

A tudat nem anyagi energia, hanem a lélek energiája, amelyet úgy áraszt a parányi lélekszikra magából, mint ahogyan a Nap a sugarait. E tudatsugaraknak az a célja, hogy a lélek tudatossá váljon az őt körülvevő megnyilvánulásokról. A lélek az anyagi világba kerülve befedődik ugyan az anyaggal, de az nem tud beléhatolni és megváltoztatni annak belső természetét. A tudat sugarai viszont megváltoznak az anyaggal való érintkezés hatására, mint ahogyan a fehér fénynyaláb is színesen verődik vissza a különböző tárgyakról, Ezért azt a tudatot, amely anyagi tapasztalatokat szállít a lélek felé, szennyezett tudatnak is szokás nevezni. A tudat eredeti, tiszta formája a Krisna-tudat. A tudat a legfinomabb és legváltozékonyabb energia és ez az elem hordozza magában a lélek vágyait, karmáját és előző életek során szerzett benyomásait. Mindazok a szennyeződések, amelyek a lelket érik, ebben a rétegben találhatóak meg. Ezeket anartháknak, vagy nemkívánatos dolgoknak nevezzük.


A hamis ego (ahankára)

A hamis ego határozza meg az énképünket. Eredeti tiszta állapotában a lélek azt gondolja magáról, hogy ő Krisna szolgája. Szennyezett állapotában az átmeneti anyagi test elemeivel azonosítja magát, holott valójában különbözik tőle. Ezért ezt az egót hamis egónak nevezik, Ez az elem tartalmazza a lélek anyagi ragaszkodásit és igen erős kapcsolatot, hoz létre a lélek, és a test között. A fájdalomérzet például akkor tudatosul a lélekbe, amikor a testtel való azonosítása működik. A hamis ego nem a lélek saját durva és finom teste iránt ébreszt ragaszkodást, hanem a testtel kapcsolatos minden más nem nyilvánulás iránt is: feleség, gyerekek, rokonok, ház, vagyon, foglalkozás, társadalmi pozíció, bizonyos eszmék és ideálok. A hamis ego hatására a lélek azt gondolja, hogy ő hajtja végre a tetteket, és olyan negatív érzelmek áldozatává válhat, mint a büszkeség, irigység, uralkodási ösztön.


Az érzelem (buddhi)

Az értelem funkciói a dolgok valódi természetének megítélése, kétkedés, és a helyes döntések meghozatala. Az értelem, más néven intelligencia lehetővé teszi azt, hogy a lélek mérlegeljen és a finomfizikai test többi elemének állapotától függően döntéseket, hozzon, vagyis elősegítse azt a folyamatot, amely által a lélek különböző vágyai megvalósításra kerülnek. Az intelligencia akkor működik, amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy: ”Mit kell tennem ahhoz, hogy ezt és ezt elérjem?”. A tanulás, megismerés és önálló cselekvés területén az intelligencia szerepe nélkülözhetetlen. A tiszta értelem a lélek által diktált elvek alapján dönt. A tisztátalan értelem viszont az elmében megnyilvánuló késztetések alapján irányítja a lelket, így a lélek a test és az érzékek, kiszolgálójává válik.


Az elme (manasz)

Az elmét az érzékszervek meghosszabbításának is nevezhetjük, hiszen az érzékszervek és a külvilág közötti kölcsönhatásokból származó információt a prána juttatja el az elmébe, ahol ezek a benyomások emlékek formájában rögzülnek. Az elme funkciói a gondolkodás. Érzés és akarat. Mindezzel a három magasabb elem kivetülései az elme szintjén. A gondolkodás során az elme egy jelen vagy múltbéli érzéktapasztalaton mereng, mintegy körüljárja. Ennek következtében jó vagy rossz érzések emléke is felébred, amely az adott tapasztalathoz kötődik. Ezek után az elmében megérlelődik az elhatározás, hogy egy bizonyos tettet végrehajtson az érzékszervek segítségével.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza