A durva fizikai elemek

A durva fizika elemek közül a legfinomabb az éter, amely nem atomikus, hanem mező szerkezetű. Ebből az elvből alakul ki a másik négy durva elem, valamint az azoknak megfelelő érzéktárgyak, tudásszerző és cselekvő érzékszervek.

Durva elem

Finom elem

Tudássz. érzéksz.

Működés

Cselekvő érzéksz.

Működés

Éter

Hang

Fül

Hallás

Száj

Beszéd

Levegő

Forma

Bőr

Tapintás

Kéz

Cselekvés

Tűz

Szín

Szem

Látás

Láb

Járás

Víz

Íz

Nyelv

Ízlelés

Nemi szervek

Nemzés

Föld

Illat

Orr

Szaglás

Végbél

ÜrítésA hang és az éter

Az első elem, amelyik megnyilvánul, a hang. A hang a tényleges tárgy képviselője, mivel a tárgyról beszélve alkotott hang elképzelést nyújt a tárgy leírásáról. Ezért a hang a tárgy finom fizikai jellemzője. A hang jelzi a szem számára láthatatlan hangforrás vagy beszélő jelenlétét. A hang az éter finom formája. Az éter elem jellemzője az, hogy helyet ad minden élőlény külső és belső létezésének, vagyis az életlevegők, az érzékek és az elme tevékenységének mezejeként szolgál. Az éter, mint ősprincípium alkotja a teret, mikroszinten a kvantummechanikai vákuumnak felel meg.


A forma és a levegő

Az éter és a hallás kombinációjaként jön létre a forma, vagyis az a finom elem, amelyik a tapintásérzék tárgya. Ebből pedig létrejön a levegő. A levegő ugyanakkor rendelkezik az előző elem, az éter sajátosságaival is: a hanggal és az élettartam alapvető elveivel: az érzékfelfogással, mentális és testi erővel. Amikor az éteri síkon létező formák durva formákká változnak, az érintés érzékelésének tárgyaivá válnak. A hang az anyagi létezés első érzéktárgya. És ebből fejlődik ki a tapintás, majd a látás. Ez az érzéktárgyak kifejlődésének fokozatos evolúciója.


A szín és a tűz

A levegő és a tapintásérzék kölcsönhatásaként jön létre a forma, vagy szín. Amely a tűz finom formája, valamint a látás objektuma. A forma jellemzői a méret, minőség és egyediség. A tűz formáját a ragyogása alapján lehet érzékelni. Minden, szemünk által érzékelt forma rendelkezik bizonyos méretekkel és jellemzőkkel. Egy bizonyos tárgy minőségét a hasznossága alapján lehet érzékelni. A hang is rendelkezik formával, ám ez független a látástól, tapintástól, valamint a tűz és a levegő elemektől. A láthatatlan dolgok formáját is csak tapintással tudjuk érzékelni. A látható formákat azonban az összetételük analitikus tanulmányozása segítségével érezhetjük meg.


Az íz és a víz

A tűz és a látás kölcsönhatásának eredményeképpen jön létre az íz. Az ízből jön létre a víz, amely lehetővé teszi az ízlelést. A nyelv az a szerv, amely az ízt érzékeli, és ezért mindig nyál van a nyelven. Bár az íz eredetileg egy hatféle ízre oszlik: édes, keserű, sós, savanyú, csípős, fanyar. A víz ősprincípium a folyékony állapotot, tulajdonságot képviseli, amely átmenet a szilárd és légnemű állapot között.


Az illat és a föld

A víz és az ízlelés kombinációjának eredményeképpen jön létre az illat, abból pedig a föld. Illattal csak a szilárd szubsztanciák rendelkeznek. Valójában az illatot a z illető anyag parányi részecskéi alkotják, amelyek a légkörben keringenek, és lecsapódnak a szaglóhártyán. Az illat eredetileg egy, mint ahogyan az íz, vagy a fény is egy, és a földelem tiszta formájában tartalmazza ezt az eredeti illatot. A különböző elemek hatására az eredeti illat különbözőképpen nyilvánul meg, mint ahogyan a fehér fényből is megnyilvánulnak a szivárvány színei egy prizma vagy színes üveg hatására.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza