A majmok Darwintól vannak az emberek Istentől

A MAJMOK DARWINTÓL VANNAK AZ EMBEREK ISTENTŐL

Nem fontos mit dolgozunk, a fő, hogy tanuljunk: - ez az egyetlen emberi dolog!
A teremtés végtelen és örök!
Isten még mindig a „problémákon” dolgozik.

Ki az Isten és ki az ember?
Istennel az emberben! Az embernek lelke van, ezért Isten az emberben található. Az embernek ugyanazok a lehetőségei, mint Istennek.
Azonban hatékonyságunk messze az övé alatt marad. Mi emberek különbözőek vagyunk, de a lehetőségeinket nem korlátozza semmi, bármely ember egy meghatározott utat jár végig.
Az ezotériában szigorúan kialakított hierarchia van
Létezik:
I. hétköznapi ember: aki egyszer csak megbolondul és elkezd keresni valamit. Talál is valami utat, amit rajta kívül senki sem lát.
Hiszen valamire szüksége van, nem tudja, hogy mi az, de keresi és a veleszületett képesség miatt elindul.
A kereső átlép
II. tanuló kategóriába. Halad, mozog. Tudása milyensége és mennyisége elvezeti őt a beavatáshoz, ami a következő lépcsőfok.
III. adeptusként fogalmazhatjuk meg, mert ekkor a beavatott mesterré válik.
A következő szintek, mikor egyre magasabb mesterré lép elő és így tovább, míg el nem érkezik a nagymesteri szintre vagy nagy tanító szintre, mint Pithagoras, Szókratész, Buddha. Mindegyik hasonló utat jár be.
„Istenné”, válik valaki, nem születik senki úgy, még akkor sem, ha maga Isten az apja.
Nehéz út nem sok köszönettel és a vége nem mindig szerencsésen fejeződik be, de! Érdekes élet mindenképpen. Különböző sebességgel járjuk be az utat.
Fontos, hogy mit jártunk be, de még fontosabb, hogy merre tartunk, és hogy néhány év alatt nagy utat fussunk be és elérni a valódi tanító szintjét.
12 nagy tanító hely van.
Mi az ember energetikai és információs szempontból?

Az, ami bennünket körülvesz, vagyis az egész kozmosz, olyan, mint ez nagy energo-informatikai mező. Mivel az ember egy meghatározott része a kozmosznak mi is egy energo-informatikai struktúrával rendelkezünk + a fizikai test meghatározó részeivel. De az egész az energo-informatikai rendszer alapján működik. Minden alárendelődik ennek a rendszernek az információ elindul és létrejön a cselekvés.
Ahhoz, hogy az információ könnyebben haladjon, az embernek energetikai rendszere van. Energetikai központok = csakrák+ tartozékaik.
Mivel az ember abszolút kópiája az Istennek, Isten feje fölött ragyog a fény. Az emberek energia teste van = aurája.
Ez fogjuk nézni és diagnosztizálni.
Az auránk az egész kozmoszban szétterül.

Információ elhelyezkedése:
Bármely pillanatban és időben és bármely pontjában a térnek információhoz lehet jutni mind arról, ami valaha is megtörtént van és történni fog.
Ez a legrövidebb magyarázata a parapszichológiai fenoméneknek, de kevés ember kapja meg illetve tudja alkalmazni.

Az információt meg kell tanulni értelmezni.
Érkezése: Mi szeretnénk információt kapni !
Érzékelése: Csak ők képesek Tiszta hitre!


„Legyetek olyanok, mint a gyermekek”

Mondta a kutai szkíta Úr Jézus
Minden más törvény az alap 10 kikerülésére szolgál.
Az információ hordozói és értelmezői vagyunk. Tehát magasabb szintű érzékelésre van szükség. Nincs sok módszer a beszedéséhez.
Legnehezebbtől indulva inga lengyelbot... pontosságáért nem a bot, hanem az illető a felelős. Nem mindegy ki kéri az információt, tehát minden eszköz a hiba lehetősége.
Saját kézzel érzékelni az információt. Bőrérzékelés segítségével. Tisztánlátással, ami bonyolultabb és összetettebb dolog. A nehézség abban rejlik, hogy azt lássuk, amit kell.


1. Realitás: R
2. Amit szeretnénk: SZ
3. Amit mutatnak: M

+ időrendi eltérés van

- történt
+
történni fog

Itt is lehet elcsúszás. Meg kell tanulni elválasztani a magot a pelyvától, akkor már nézhetünk bármit Koncentrációs képességünk nagyon jó kell, hogy legyen.

Információszerzés: közvetlenül belép a tudatalattiba

Intuitív előrelátás magasabb foka a tisztánlátásnak.

Ha jóra használom, pontos információt kapok, ha nem előbb-utóbb hamis lesz. Ez garancia.


„Külön a legyet, külön a húst!”


- inga + bot: jogunkban van kijelenteni, hogy ez így van
- tisztánlátás: azt mondjuk, hogy így gondoljuk
- közvetlen információszerzésnél: hogy tudom

Jó és rossz, pl. agyvérzés: nagyon könnyű ezeket az eseteket megtisztítani s kipucolni, minél fiatalabb a
történés, annál könnyebb visszafordítani, de létre lehet hozni az agyér elpusztítását is.

A jó és rossz kategóriák megváltoznak az életben DE! tudni kell határozni és ez a legnehezebb!, mert nem lehet mindig bebizonyítani,
megmagyarázni, hogy valami tisztán ilyen vagy olyan. A parapszichológiában nincsen semmi, ami teljesen jó vagy rossz.
Pl.: kozmikus szimbólum a hatalom hierarchiáját jelenti piramisok építésénél kötél sincs és ennyi idióta ember sincs! Ennek rendelődtek alá a templomok. Minden embernek van egy meghatározott E-ja.
Főpap: Nagy mennyiségű tudással rendelkezik, ő egy magas rangú Mesterrel, diplomata, intrikus.
Képes arra, hogy a piramis Jellegű rendszerrel ezt az összes energiát összefogja és Irányítani tudja.
Fel lehet emelni a köveket és a helyére lehet rakni Ahol szükséges.


Közvetlen segítői papok:
Papok: tanultak és képesek szervezni a nép közül embereket, hisz közvetlen kapcsolatba vannak velük, és már képesek használni energiát.


Rabszolgák: néhány milliós fő, önmagukat és a fölöttük levő osztályt képesek ellátni. Ők kifaragták a köveket, de néhány 100m-re lehetetlen felemelni.


Az energia mindenki tulajdona és meg kell tanulni használni!
Függ:
- fizikai, egyészségi állapottól
- hogyan tudja használni
- miben fejeződik ki a tudás
Ujjgyakorlatok naponta 3x5 perc
Minden egy ujj be és ki-menet is egyben. Energiacsatornák+idegvégződés információ átadás a bőr saját elektromos potenciált lehet látni és mérni, tehát van.
Látható része az energia mezőnek, Meditálási technikával így asztráltestünk átirányítódik oda, ahova kell.

Minél többet adsz, annál több van neked! (Kozmosz alaptörvénye)
1. Légy egészséges!
2. Ne árts!

Aura 7 része

Fizikai
Éterikus
Emocionális
felbomlik a halál után
Mentális (intellektuális test)
Értelem
Lélek
Szellem
megmarad, szinte örök
Léteznek olyan esetek, mikor ezeket a testeket föl lehet bontani, de ez nagyon ritka. Pl.: Leninről és Sztálinról nincs információ, mert a szellemi réteget is felbomlottak.

A SZÓ vibráció Teremtő erővel bír Az első alkotó lépése az embernek a szó gondolatokkal jön létre.
Hatalmas robbanás pl. bomba a nyomással van a probléma.


Iker-rendszeren keresztül kapcsolódunk a tanítónkhoz.

7 csakra: jobbra-balra 5-5 csatorna végighalad a kézen, a lábon, és törzsön, 21 kis csakra, 49 kicsike csakra, akupunktúrás nagyon pici energia pontok.


Hasonlóság törvénye: „Mint fent úgy lent, mint lent úgy fent” (Hermész)

Istennek lenni nagyon nehéz


„Akik engem követnek, azoknak még több adatik, mint nekem” (A kutai szkíta Úr Jézus)Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza