Az asztráltest Mágia Iskola jegyzet - Kedvcsináló

Az asztráltest Mágia Iskola jegyzet

Kedvcsináló

Az asztráltest egy olyan test, amely a tisztánlátó előtt a fizikai testhez hasonlít, melyet felvillanó színekhez hasonló aura vesz körül, amely a fizikai anyagnál finomabb de anyagi fokozatokból áll, amelyben az érzések, a szenvedélyek, a vágyak és indulatok találhatók és amely híd vagy közvetítő gyanánt működik a fizikai agy és az értelem közötti átvitelnél, mely utóbbi egy még ennél is magasabb testben működik – a mentális testben.

Azt pontosan tudjuk, hogy minden embernek megvan az asztrálteste és használja is azt, bár az egyének ennek egyáltalán nem biztos, hogy tudatában is vannak.

Sajnos ennek a testnek az egyáltaláni létezéséről is aránylag kevesen tudnak, nem beszélve annak működéséről, netán annak ellenőrzéséről létezéséről és a benne való teljes tudatos működésről. A legtöbb embernél alig más, mint kezdetleges asztrálanyag-tömeg, melynek mozgása és működése alig áll magának az embernek – a Tiszta Egónak a felügyelete alatt. Az asztráltest azonban egy jól kifejlődött és teljesen szervezett egység, melynek megvan a saját élete és amely tulajdonosának sok és hasznos erővel szolgál.

A fizikai test alvása alatt a fejletlen ember az ő viszonylag kezdetleges, azaz kevésbé strukturált asztráltestében álomszerű, határozatlan életet él és amikor fizikai testében újra felébred, egyáltalán nem vagy csak alig emlékezik áloméletére.


A fejlett ember viszont, mialatt a fizikai test álomba merül, az asztráltestében tevékeny és hasznos cselekedeteket végez és az erről levő információt, ennek emlékezetét bizonyos körülmények között át is lehet hozni a fizikai agyba.


Az ilyen ember élete megszűnik az öntudatnappalok és felejtéséséjjelek sorozata lenni, ehelyett élete a megszakítatlan öntudatosság folytonos életévé lesz, amely váltakozva a fizikai és asztrál világokban vagy síkokban folyik le.


A legelső dolgok egyike, amit az ember az asztráltestében megtanul, a benne való utazgatás, mivel az asztráltest nagy sebességgel képes mozogni és az alvó fizikai testtől nagy távolságokra eljutni.


Ez a jelenség nagyon sok ún. mágikus jelenségre vet fényt, mint amilyenek a sokféle kísérlet, a fizikailag sohasem látott helyek ismerete stb.


Mivel az asztráltest az érzések és indulatok teste, nagyon lényeges annak összetételének és működésének ismerete, mely igen nagy hasznára van az emberi lélek sok aspektusának megismerésében, akár egyénileg, akár egyetemlegesen véve azt, és egyúttal a modern lélekkutatás által felfedezett sok jelenség, ismeretének egyszerű magyarázatával is szolgál.


Az asztráltest szerkezetének, természetének, lehetőségeinek és határainak világos megértése különösen fontos és lényeges annak az életnek a megértéséhez, melybe az emberek fizikai haláluk után belépnek.

A számtalan sok vallás hívői által hitt sokféle „mennyország”, „pokol”, és purgatóriumi lét mind-mind megtalálja a maga helyét és érthetővé válik mihelyst megértettük az asztráltest és az asztrálvilág természetét.


Az asztráltest működésének ismerete, és annak tanulmányozása segítségünkre lesz bizonyos betegségek pszichikai vagy nem fizikai gyógymódjainak megértésénél is. Na meg akiket érdekel az ún. negyedik dimenzió szintén sok, - a matematika segítségével leírt kialakított elmélet megmutatja annak konkrét létét és azt képes is lesz megtalálni az asztrálvilág jelenségeinek tanulmányozása révén pontosan ugyan úgy, mint azok, akik azt leírták, lévén megfigyelték őket.


Az ember asztráltestének tanulmányozása gyakorlatilag messzire elvisz bennünket és a pusztán csak a fizikai világra és fizikai érzékekre alapozott életfelfogásunkat rendkívül kibővítjük.


Minél előbbre jutunk, látni fogjuk, hogy a fizikai érzékek, bármily felbecsülhetetlenek legyenek is, egyáltalán nem jelentik határát annak, amire az embert az ő testei azokra a világokra vonatkozóan, amelyekben él, megtanítani képesek.


Az asztrálképességeknek cselekvő tevékenységre való felébresztése egy teljesen új világot tár fel a régin belül, és amikor az ember képessé válik helyesen olvasni annak jelentőségeit, a saját életére és az egész természetre nézve olyan kiterjedt felfogásra tesz szert, amely feltárja az emberben rejtve levő majdnem korlátlan lehetőségeket.


Ebből aztán előbb utóbb az kerekedik ki, hogy megszületik benne egy olyan igény, hogy uralja is ezeket a világokat és természetesen önmagát is., hogy közelebb kerüljön az ő földi tevékenységéhez. és értelmes együttműködővé váljék azzal, amit, akit néhányan a régiek közül találóan a fejlődésben levő Legfelsőbb Akaratnak neveztek el.


Most áttérünk az asztráltest és a vele kapcsolatban levő sokféle asztrál jelenség részletes tanulmányozására.


A következő cikkünkben...Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza